Kontakt

Košice

Hlavná ul. 67
040 01, Košice
055/622 74 38

Prešov

Hlavná ul. 41
080 01 Prešov
051/773 11 81

Rožňava

Námestie baníkov 1
048 01 Rožňava
058/733 14 02

Poprad

Nám. sv. Egídía 47/64
058 01 Poprad
052/772 17 06